Profil

Landinspektørfirmaet Kjær er et lokalt forankret landinspektørfirma beliggende på Djursland med kontorer i Grenaa, Ebeltoft og Hornslet.

Vi udfører all traditionelle landinspektøropgaver som  f.eks matrikulære forandringer, ejendomsretlig rådgivning, rådgivning i byggesager ligesom vi forestår teknisk opmåling og afsætning af enhver art.

Landinspektørfirmaet Kjær blev i 1988 stiftet af landinspektørerne Kirsten og Ole Kjær. Firmaets hovedsæde har siden starten været beliggende på Århusvej i Grenaa. Men firmaet er siden vokset, og har i dag filialer i både Ebeltoft og Hornslet. I 1999 blev Landinspektør Morten Knudsen optaget som ligestillet partner i firmaet. Morten står for den daglige drift af kontoret i Ebeltoft.

Firmaets formål har konstant været at servicere borgere og myndigheder bedst muligt med ejendomsretlig rådgivning og landinspektørarbejder i bred forstand, dvs. matrikulære arbejder, ejerlejlighedsopdelinger, afsætninger og tekniske opmålinger. Opgaverne har gennem årene spændt både fra mindre sager til store komplekse byggemodnings- og udstykningsarbejder.

"Vi prioriterer, at du som kunde får den bedste rådgivning og svar på dine spørgsmål. Vi sætter dialogen i højsædet og bestræber os på at løse dine opgaver hurtigt og effektivt. Vil arbejde på at give dig en positiv kundeoplevelse, som får dig til at komme igen.”