Ledningsregistrering

Nettet af forsynings- og afløbsledninger er komplekst, og uden den rette viden om beliggenheden af ledningerne, kan de være svære at holde styr på og finde igen.

Landinspektørfirmaet Kjær foretager opmåling af nye såvel som eksisterende ledninger enten ved ledningsejerens påvisning eller ved direkte opmåling i åben grav i forbindelse med etablering af ledningen.

Ledningsregistreringen foretages afhængig af de konkrete forhold og kundens nøjagtighedskrav enten ved brug af GPS-udstyr og/eller totalstationsopmålinger. Opmålingsdata lagres som 3D-koordinater til videre forarbejdning og anvendelse. Registrering omkring en lednings beliggenhed kan således hurtigt findes frem igen, hvilket kan være påkrævet ved eksempelvis renovering af ledningsnettet eller ved gravearbejde i nærheden af en eksisterende ledning. En detaljeret opmåling af ledningsnettet sikrer samtidigt også muligheden for effektiv ajourføring af eksisterende registreringer f.eks. i forbindelse med renoveringer og omlægninger af ledningsnettet.

Vi håndterer alle kendte formater og koordinatsystemer og vores registrering afleveres alt efter kundens ønske både som analoge kort og som digitale filer til direkte indlægning i kundens CAD-system og database. Foruden de gængse CAD-formater, leverer vi også data i DANDAS XML-formatet.

Når ledningerne ligger på privat jord anbefaler vi altid vores kunder at sikre rettighederne ved tinglysning af ledningen. Vi varetager gerne hele tinglysningsprocessen med udarbejdelse af ledningsdeklaration, tinglysningsrids, gml-fil, indhentning af underskrifter fra de berørte lodsejere, §42-påtegning fra kommunen mv og digital tinglysning.