Lokalplaner

Vi udarbejder lokalplaner og rådgiver såvel private såvel som offentlige myndigheder igennem hele planprocessen. Vi har indgående viden omkring planlovens muligheder og samspillet med øvrige love, såsom naturbeskyttelsesloven, landbrugsloven mv.

 

Vi prioriterer derfor, at såvel store som små projekter, hvortil der skal udarbejdes en lokalplan, at planen er præcis omkring mulighederne i lokalområdet, og at bestemmelserne i planen udvælges og formuleres, så de udgør et solidt og anvendeligt administrationsgrundlag.

 

Lokalplanen er således at betragte som en lokal ”lov” mellem borgerne og kommunen, hvorfor det er væsentligt at lokalplanen er:

 

  • Forståelig for alle parter,
  • juridisk holdbar i henhold til planloven og øvrig lovgivning,
  • skarp og præcis i sine formuleringer,
  • og i tråd med den overordnede planlægning og de politiske målsætninger.

 

Vi er i stand til at udarbejde og levere lokalplaner i sin helhed, eller indgå i et samarbejde, hvor vi levere delelementer af indholdet til en lokalplan.