Teknisk opmåling

Vi råder over moderne opmålingsudstyr såsom GPS, totalstationer, nivelleringsinstrumenter og vigtigst af alt, bred erfaring inden for alle arter af teknisk opmåling igennem 30 år.

 

Arbejdsområdet ’Teknisk opmåling’ omfatter opgavetyper, der ikke nødvendigvis har en direkte relation til ændringer i ejendomsstrukturen. Opgavetypen er derimod ofte af indledende karakter, f.eks. i en byggeproces, hvor forarbejdet typisk kunne være udarbejdelse af situationsplaner, bygningsafsætning og bygningsopmålinger.

 

Opgavetyperne omfatter bl.a. følgende:

  • Præcisionsmåling
  • Havneopmåling
  • Ledningsregistrering
  • Situations- og koteplaner som projektgrundlag for bygge- og anlægsopgaver.
  • Bygningsafsætning i marken.
  • Volumenberegninger ifm. råstoffer og jord beregning.
  • Sætningsmåling af bygninger og anlæg.
  • BBR-opmåling til kontrol af boligers areal
  • Lejemålsopmåling til fastlæggelse af arealet af boliger og erhvervslokaler.