Byggeri og Erhverv

Afsætning på galger mv.

I forbindelse med både mindre og større byggerier er det vigtigt at respektere eksisterende skel samt tage hensyn til tinglyste bestemmelser, lokalplaner mv.

Landinspektørfirmaet Kjær har stor erfaring med afsætning af både større og mindre byggerier, og uanset om du står for at skulle opføre et parcelhus, sommerhus, industrihal, tilbygning eller lignende vurderes byggeriets lovlighed ud fra ovennævnte forhold.

Ofte foretager vi en foreløbig afsætning af bygningens hjørner med træpæle, således at entreprenøren kan planere grunden og evt. etablere sandpude. Når entreprenøren er klar til at støbe fundamentet, afsættes bygningen endeligt, oftest som fundamentslinier markeret med søm på trægalger.

I forbindelse med vores afsætninger foretages kontrolopmåling og der udarbejdes afsætningsplaner til bygherre, rådgivere og myndigheder. Afsætningsplanerne bekræfter sammen med evt. servitutattesten (IBS-attest), at byggeriet er afsat med de gældende mål, samt at alle relevante love og bestemmelser er overholdt.