Byggeri og Erhverv

Maskinstyring og data

Igennem de seneste år har flere entreprenørvirksomheder gennemgået en effektivisering, i form af investering i GPS-maskinstyring til deres entreprenørmaskiner. Det stiller imidlertid store krav til forståelsen af de modeller, som lægges i maskinen, og det er her vores ekspertise kommer ind i billedet.

Vi kan være behjælpelige med opmåling / kontrol til fastlæggelse af data, samt konvertering af data til det rette format, således gravearbejdet udføres korrekt.

En af de mange fordele ved at anvende maskinstyring er, at der kan opnås store besparelser ved at afgrave og genopfylde terrænet ud fra en nøjagtig 3D-model. På den måde kan du bl.a. optimere dine arbejdsgange og kun flytte råjord én gang.

Vi har ligeledes erfaring med at sende data direkte til entreprenørmaskinens software hvilket også er tidsbesparende ved en stor anlægsopgave.