Landbrug

Omlægning af landbrugsjorder

Vi står klar med den nødvendige rådgivning inden for bl.a. landbrugsloven, for at klarlægge, om en omlægning mellem landbrugsejendomme kan lade sig gøre.

I samarbejde med dig, gennemgår vi de forskellige muligheder og får klarlagt om jorderne skal arealoverføres eller udstykkes som en bygningsløs landbrugsejendom, om der er tinglyste deklarationer på jorderne, som kan have betydning for sagen, og om der er andre offentligretlige indskrænkninger på jordene. Disse spørgsmål og mange andre kan være relevante for dig ifm. med en mulig handel mellem landbrugsejendomme.