Landbrug

Rådgivning i landbrugsloven

Vi har igennem 30 år ydet kvalificeret rådgivning inden for bl.a. landbrugslovens muligheder og begrænsninger, ifm. udvikling eller afvikling af landbrug.

Vi har oparbejdet en stor erfaring med landbrugssager, og er specialister i håndteringen af matrikulære forandringer ved bl.a. køb og salg af landbrugsarealer.

Vores typiske rådgivning omhandler bl.a. følgende:

  •     Omlægning af jorder og / eller køb af landbrugsejendomme
  •     Oprettelse af bygningsløse landbrugsejendomme
  •     Ophævelse af landbrugspligten
  •     etc.