Landbrug

Udstykning af landbrugsjord

En landbrugsejendom kan typisk udstykkes i en ejendom med ejendommens bygninger samt en med ejendommens landbrugsjord. Sidstnævnte betegnes et bygningsløst landbrug. En sådan udstykning sker typisk på baggrund af et ønske fra ejeren om enten at sælge bygningerne eller at sælge landbrugsjorden.