Offentlig

BBR-registrering

BBR-arealerne benyttes i mange sammenhænge, hvorfor det er væsentligt at disse arealer stemmer med virkeligheden. En opmåling og beregning til eksempelvis BBR-opgørelser benyttes bl.a. til vurdering af ejendomsværdien, i byggesager, fjernvarmeopgørelser mv.

Det er derfor væsentligt at få bestemt arealerne til henholdsvis beboelse, erhverv og fællesarealer i henhold til gældende lovgivning.