Offentlig

Lokalplanlægning

Landinspektørfirmaet Kjær udarbejder lokalplaner, altid i tæt samarbejde med rekvirenten og den pågældende kommunes planmedarbejder, således at den færdige plan gør det muligt, at realisere rekvirentens anlægsplan inden for den kommunale planlægningsramme.