Offentlig

Køb og salg af jord (arealoverførsel)

Når et eller flere arealer ønskes overført mellem bestående ejendomme er der tale om en arealoverførsel.

En arealoverførselssag forudsætter normalt, at der tinglyses et skøde på de handlede arealer.

Mindre arealoverførsler, hvor værdien af det overførte areal ikke overstiger kr. 50.000 kan imidlertid gennemføres uden skøde. I disse tilfælde vil parternes underskrift på landinspektørens dokumenter om arealoverførsel danne grundlag for arealoverførslen.