Offentlig

Sammenlægning

To selvstændige ejendomme med samme ejerforhold kan sammenlægges til én ejendom, enten ved sammenlægning eller ved inddragelse af et matrikelnummer. Dette kan f.eks. være nødvendigt, hvis ny bebyggelse ønskes opført hen over et skel.