Offentlig

Skelforretning

Kan to naboer ikke blive enige om skellets placering i marken, og findes der ikke gode mål til beregning af skellets beliggenhed eller synlige skelmærker i marken, vil der kunne afholdes en skelforretning. Her afsætter landinspektøren skellet efter at have hørt alle parter i sagen.

Til belysning af en sådan sag, foretages en grundig undersøgelse af historiske forhold.

Det kan således blive nødvendigt at inddrage tidligere beboere på ejendommene, ligesom der også ofte kan hentes nyttige oplysninger fra ældre luftfotos.

Ved en skelforretning forsøges det at mægle mellem parterne med henblik på at opnå enighed om skellets placering.

Såfremt en af parterne ikke kan acceptere landinspektørens afgørelse om skellets placering, er der mulighed for at indbringe sagen for domstolene.