Offentlig

Skelretablering

Hvis der opstår tvivl om placeringen af skellet mellem to ejendomme kan landinspektøren hjælpe med at afsætte skellet eventuelt ved at finde de gamle skelpæle. Der kan være mange gode grunde til, at man som grundejer vil kende skellenes placering. Uanset om årsagen til skelafsætningen er køb/salg af ejendommen, opførelse af ny bebyggelse eller etablering af ny hæk, plankeværk eller lignende kan Landinspektørfirmaet Kjær sørge for, at skellet mod din nabo bliver fastlagt og afmærket.

Skelfastlæggelsen foregår ved, at landinspektøren beregner og afsætter skellet på grundlag af matriklens oplysninger i form af tidligere udarbejdede måleblade og/eller matrikelkortets udvisende.

I mange tilfælde kan skelafsætningen på grund af mangelfulde måloplysninger være kompliceret. Landinspektøren vil da typisk, når skellet er bestemt, foretage en opmåling af det afsatte skel med moderne måleudstyr og notere denne måling i matriklen, således at en afsætning af det samme skel i fremtiden vil blive lettere.