Privat

Udstykning (Ny ejendom)

Ved udstykning fraskilles et areal fra en ejendom så der fremkommer en ny selvstændig fast ejendom.
Den nye ejendom får ved udstykningen sit eget matrikelnummer, og ejendommen kan nu sælges, pantsættes eller måske bebygges. I forbindelse med udstykningen foretages afmærkning af den nye parcel med jernskelrør.
En landbrugsejendom kan typisk udstykkes i en ejendom med ejendommens bygninger samt en med ejendommens landbrugsjord. Sidstnævnte betegnes et bygningsløst landbrug. En sådan udstykning sker typisk på baggrund af et ønske fra ejeren om enten at sælge bygningerne eller at sælge landbrugsjorden.