Privat

Opmåling (situations- og/eller nivellementsplan)

Vi råder over moderne opmålingsudstyr såsom GPS, totalstationer, nivelleringsinstrumenter og vigtigst af alt, bred erfaring inden for alle arter af teknisk opmåling igennem 30 år.

Arbejdsområdet ’Teknisk opmåling’ omfatter opgavetyper, der ikke nødvendigvis har en direkte relation til ændringer i ejendomsstrukturen. Opgavetypen er derimod ofte af indledende karakter, f.eks. i en byggeproces, hvor forarbejdet typisk kunne være udarbejdelse af situationsplaner, bygningsafsætning og bygningsopmålinger.