Profil

Landinspektørfirmaet Kjær er et lokalt forankret landinspektørfirma beliggende på Djursland med kontorer i Grenaa, Ebeltoft og Hornslet.

Vi udfører alle traditionelle landinspektøropgaver som fx. matrikulære forandringer, ejendomsretlig rådgivning, rådgivning i byggesager ligesom vi forestår teknisk opmåling og afsætning af enhver art.

Landinspektørfirmaet Kjær blev i 1988 stiftet af landinspektørerne Kirsten og Ole Kjær. Firmaets hovedsæde har siden starten været beliggende på Århusvej i Grenaa. Men firmaet er siden vokset, og har i dag filialer i både Grenaa, Ebeltoft og Hornslet. I 1999 blev Landinspektør Morten Knudsen optaget som ligestillet partner i firmaet.

Den 1. januar 2018 trak firmaets stiftere, landinspektørerne Kirsten og Ole Kjær, sig tilbage som led i et generationsskifte. Samtidig blev Jimmy Donbæk Jensen optaget som partner i virksomheden, som han nu driver sammen med Morten Knudsen. Den nye ledelse var ikke den eneste forandring, for samme dag flyttede firmaet ind i nye lokaler i Grenaas nye havnecenter.

Firmaets formål har konstant været, at servicere borgere og myndigheder bedst muligt med ejendomsretlig rådgivning og landinspektørarbejder i bred forstand, dvs. matrikulære arbejder, ejerlejlighedsopdelinger, afsætninger og tekniske opmålinger. Opgaverne har gennem årene spændt både fra mindre sager til store komplekse byggemodnings- og udstykningsarbejder.

Vi prioriterer, at du som kunde får den bedste rådgivning og svar på dine spørgsmål. Vi sætter dialogen i højsædet og bestræber os på at løse dine opgaver hurtigt og effektivt. Vi ønsker, at give dig en positiv kundeoplevelse, som får dig til at komme igen.