Ydelser

Vores ydelser omfatter bl.a.

Indledende opgaver, som skal afklares før et projekt kan realiseres:

 • Gennemgang og vurdering af offentligretlige, privatretlige og planlægningsmæssige bindinger.
 • Rådgivning af bygherre og myndigheder.
 • Rådgivning angående køb og salg af fast ejendom.
 • Rådgivning vedrørende ejendomsdannelse.
 • Indledende/afklarende opmålingsopgaver.

Ydermere leverer vi følgende:

 • Omlægning af landbrugsjorder.
 • Tekniske opmålingsopgaver.
 • Ledningsregistrering.
 • Udarbejdelse af situationsplaner med teknik og højdekurver.
 • Servitutredegørelse.
 • Udarbejdelse af lokalplaner.
 • Udstykning, arealoverførsel og ejerlejlighedsopdeling.

Skal vi mødes over en kop kaffe? 

Kontakt os i dag og få et uforpligtende møde.