Privat

Ejerlejligheder – oprettelse eller ændring

Vi vejleder og udarbejder alt relevant materiale til opdeling af ejerlejligheder. Det være sig fra henvendelse omkring mulighederne for at opdele, til en konkret opmåling efter ejerlejlighedsloven, til fremstilling af ejerlejlighedskort og sluttelig notering i Tingbogen. Vi hjælper dig trygt igennem hele processen.

Vi foretager ligeledes opmåling af lejligheder i forbindelse med udlejning, BBR-registrering mv.